Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
6.4.2018

Technické muzeum v Brně pořádá konferenci Textil v muzeu na téma Textilní tvorba pod vlivem vzniku Československé republiky

12.–13. června 2018, Brno

 

Konference Textil v muzeu se profiluje jako místo mezioborového setkávání pracovníků muzeí, galerií, památkových ústavů, vysokoškolských pracovišť, konzervátorských dílen a dalších odborníků věnujících se textilní problematice z nejrůznějších úhlů. Každoročně je stanoveno ústřední téma konference, k němuž pak zaznívají konferenční příspěvky. V tomto roce je hlavní pozornost konference upřena na význam vzniku Československé republiky v roce 1918 pro textilní tvorbu v novém státě.

Cílem konference je představit sbírkové exponáty textilní i netextilní povahy s vazbou k tématu konference uložené v českých i zahraničních sbírkových kolekcích. Příspěvky by měly zhodnotit význam těchto kolekcí a stav sbírkových exponátů, představit nejnovějších konzervátorsko-restaurátorské zásahy a nové postupy i metodiky ve vztahu k preventivní konzervaci.

Tematické okruhy:

Přihlášky k účasti na konferenci s příspěvkem do 27. května 2018. Uzávěrka přijímání příspěvků do recenzované části periodika (hodnotitelný výstup pro RIV) je 30. červen 2018.

Přihlášky k účasti na konferenci bez příspěvků do 7. června 2018.

Pozvánka s předběžným pogramem (750 kB)

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

24. a 25. ledna 2019 v budově Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

9. ledna 2019, přednáškový sál Pavilonu Anthropos

20. listopadu 2018, Národní muzeum – České muzeum hudby, Praha

22.–23. listopadu 2018, Dům U Kamenného zvonu

nahoru

Jak zjistit nejaktuálnější novinky z oboru muzejnictví?

Chtěli byste se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké nové publikace v oboru právě vyšly anebo jaké putovní výstavy nabízejí muzea či galerie k zapůjčení? Navštivte naše Muzejní aktuality!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás