Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
6.4.2018

Odborný seminář – Objekty s předměty kulturní povahy – zásady a metody posuzování vnitřního prostředí

14. června a 15. listopadu 2018, Metodické centrum moderní architektury v Brně


Seminář je určen pro pracovníky muzeí, galerií a památkové péče jako jsou vedoucí pracovníci, kurátoři sbírek, památkáři, konzervátoři-restaurátoři. Účast na semináři je však doporučena i těm, kdo se podílejí na stanovení a vytváření podmínek prostředí, ve kterém se nacházejí předměty kulturní povahy a na plánování a zařizování prostor pro jejich deponování – tedy i projektantům, stavebním inženýrům apod.

Zájemci o seminář se mohou přihlásit formou vyplnění elektronického přihlašovacího formuláře na webových stránkách v oddíle konference a workshopy. Seminář je rozdělen do dvou tematických celků, z nichž první se uskuteční v červnu a druhý v listopadu. Přihlašování na akci je tedy rozděleno na „Objekty s předměty kulturní povahy – zásady a metody posuzování vnitřního prostředí I a II“. Počet účastníků semináře je z kapacitních důvodů omezen na 90 osob. Na semináři nebude vybírán účastnický poplatek.

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Fricová, Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno, tel.: +420 541 421 452, fricova@tmbrno.cz

 

 Pozvánka (340 kB)

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

24. a 25. ledna 2019 v budově Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

9. ledna 2019, přednáškový sál Pavilonu Anthropos

20. listopadu 2018, Národní muzeum – České muzeum hudby, Praha

22.–23. listopadu 2018, Dům U Kamenného zvonu

nahoru

Jak zjistit nejaktuálnější novinky z oboru muzejnictví?

Chtěli byste se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké nové publikace v oboru právě vyšly anebo jaké putovní výstavy nabízejí muzea či galerie k zapůjčení? Navštivte naše Muzejní aktuality!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás