Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
12.7.2019

IX. celorepublikové kolokvium na téma „Muzea v proměnách času : Ohlédnutí za historií a aktuálními trendy v muzejnictví"

3.–4. prosince 2019 / Praha, Nová budova Národního muzea

 


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
, spolu s oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a ve spolupráci s Národním muzeem a Zväzem múzeí na Slovensku připravují ve dnech 3.–4. prosince 2019 v prostorách Nové budovy Národního muzea tematicky ucelenou konferenci u příležitosti 100. výročí založení Svazu československých muzeí

Kolokvium bude rozděleno do čtyř tematických bloků:
I. Muzejnictví v českých zemích a na Slovensku na přelomu 19. a 20. století / Předpoklady vzniku Svazu čs. muzeí;
II. Snahy o rozvoj československého muzejnictví v letech 1918–1939 / Role Svazu čs. muzeí;
III. Muzea a jejich proměny v letech 1939–1962 / Zánik Svazu čs. muzeí;
IV. Aktuální úkoly oboru muzejnictví v České a Slovenské republice dnes / Odkaz Svazu čs. muzeí.

K vystoupení se mohou v rámci I. cirkuláře přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 20 minut (je třeba dodat název přednášky, teze příspěvku a profesní životopis).
 

Přihláška účastníka kolokvia – Vyplňte online registrační formulář – I. cirkulář do 31. srpna 2019.

Pozvánka – I. cirkulář (96 kB)

Těšíme se na Vaši účast!

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Od 20. února do 10. června 2020

25. února 2020 v Národním archivu

31. marca – 02. apríla 2020

22.–23. dubna 2020 v konferenčním sále Moravské zemské knihovny

nahoru

Jak zjistit nejaktuálnější novinky z oboru muzejnictví?

Chtěli byste se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké nové publikace v oboru právě vyšly anebo jaké putovní výstavy nabízejí muzea či galerie k zapůjčení? Navštivte naše Muzejní aktuality!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás