Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
23.7.2019

Konference „Škola, učitel, žák" s podtitulem "Proměny české školy ve druhé polovině 19. století"

14.–15. listopadu 2019, Kolín


Konferenci společně pořádají Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Kolín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Základní škola Kolín V, Mnichovická 62.

Konference je pořádána u příležitosti výročí 150 let, které uplynuly od přijetí říšského zákona č. 62 ze 14. května 1869 o pravidlech vyučování na školách obecných. Zaměřena bude na dalekosáhlé důsledky jeho přijetí, s důrazem na sekularizaci a demokratizaci školství. Příspěvky by měly pokrývat období od konkordátu po rok 1918, s možnými přesahy před toto období. Konference bude sledovat vývoj českého školství v daném časovém rámci, přičemž se pokusí zasadit tento vývoj do širšího obrazu, vymezeného nejen hranicemi rakousko-uherské monarchie. Zvláštní zřetel bude věnován například vzdělávání učitelů, odbornému tisku, učitelskému spolkovému hnutí a veřejnému působení učitelů, budování sítě venkovských a městských škol, vývoji učebních metod a podobně.

Anotaci, formulář přihlášky, předběžný program jednání a základní organizační informace naleznete zde.

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

31. marca – 02. apríla 2020

22.–23. dubna 2020 v konferenčním sále Moravské zemské knihovny

24.–25. srpna 2019, Múzeum slovenskej dediny

25. září 2019, Národní památník II. světové války (Hrabyně 192)

10. září 2019, Slezské zemské muzeum – Müllerův dům

nahoru

Jak zjistit nejaktuálnější novinky z oboru muzejnictví?

Chtěli byste se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké nové publikace v oboru právě vyšly anebo jaké putovní výstavy nabízejí muzea či galerie k zapůjčení? Navštivte naše Muzejní aktuality!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás