Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
23.7.2019

Mezinárodní konference na téma „Kultura spojuje! / Culture Connects! Sociální začleňování: Kreativní partnerství kultury s dalšími sektory"

2.–3. října 2019, Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, Praha 1

Konference se uskuteční pod záštitou ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Záměrem je zkoumat kulturu jako nástroj pro větší sociální soudržnost, který lze využít v mnoha dalších oblastech (sféra sociální, zdravotní, vzdělávací, atd.) a hledat nové formy spolupráce mezi subjekty kulturními i mimo-kulturními v ČR.

Na konferenci vystoupí zástupci Evropské komise, zahraničních i českých ministerstev (MK, MŠMT, MPSV, MZ), tj. kultury a dalších resortů, stejně jako představitelé inspirativních projektů z ČR i ze zahraničí, kteří v této oblasti působí.

Konference je určena všem, kteří chtějí vidět kulturu v souvislostech: zástupcům veřejné správy a politické reprezentace všech úrovní, neziskovým organizacím v oblasti sociální, vzdělávací, zdravotní či kulturní, a samozřejmě umělcům, kulturním institucím a dalším odborníkům v oblasti umění a kultury.

Konferenční poplatek pro účastníky činí 600,- Kč. Zahrnuje registraci jednoho účastníka, organizační náklady a občerstvení během trvání konference. Cestovné a ubytování si hradí účastníci konference sami. Výběr možností ubytování bude účastníkům rozeslán na základě závazné přihlášky.

 

Detailní informace o konferenci, předběžný program a registraci naleznete zde.

Kontaktní osobou je PhDr. Jindřiška Gregoriniová, vedoucí Útvaru koncepcí a metodiky, NIPOS, e-mail: gregoriniova@nipos.cz, +420 221 507 949.

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

nahoru

Jak zjistit novinky z oblasti muzejnictví?

Chcete se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké zajímavé publikace v oboru právě vyšly, anebo jaké putovní výstavy nabízejí české muzejní instituce k zapůjčení? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás