Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
26.11.2019

IX. celorepublikové kolokvium na téma „Muzea v proměnách času : Ohlédnutí za historií a aktuálními trendy v muzejnictví" – MATERIÁLY

3.–4. prosince 2019 / Praha, Velký kongresový sál Nové budovy Národního muzea


 


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., spolu s oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a ve spolupráci s Národním muzeem a Zväzem múzeí na Slovensku připravují ve dnech 3.–4. prosince 2019 v prostorách Velkého kongresového sálu Nové budovy Národního muzea tematicky ucelenou konferenci u příležitosti 100. výročí založení Svazu československých muzeí. 

Kolokvium bude rozděleno do čtyř tematických bloků:
I. Muzejnictví v českých zemích a na Slovensku na přelomu 19. a 20. století / Předpoklady vzniku Svazu čs. muzeí;
II. Snahy o rozvoj československého muzejnictví v letech 1918–1939 / Role Svazu čs. muzeí;
III. Muzea a jejich proměny v letech 1939–1962 / Zánik Svazu čs. muzeí;
IV. Aktuální úkoly oboru muzejnictví v České a Slovenské republice dnes / Odkaz Svazu čs. muzeí.

Přihláška účastníka kolokvia – Vyplňte online registrační formulář – III. cirkulář po 31. říjnu 2019 (do 25. listopadu 2019).

Program (106 kB)
Organizační pokyn (90 kB)
Mapa (9548 MB)
Teze příspěvků (106 kB)
Tisková zpráva (75 kB)

Těšíme se na Vaši účast!

Zpět

nahoru

Jak zjistit nejaktuálnější novinky z oboru muzejnictví?

Chtěli byste se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké nové publikace v oboru právě vyšly anebo jaké putovní výstavy nabízejí muzea či galerie k zapůjčení? Navštivte naše Muzejní aktuality!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás