Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
20.12.2019

Konference „Remeslo a kniha„

31. marca – 02. apríla 2020

Slovenská národná knižnica Vás pozýva na 2. ročník medzinárodnej konferencie „Remeslo a kniha" so zameraním na:
• konzervátorské a reštaurátorské zásahy,
• reverzibilitu verzus trvalé ošetrenie,
• multidisciplinárnu spoluprácu,
• výskum a nové technológie v oblasti reštaurovania a konzervovania,
• problematiku sprístupňovania a využitia písomného kultúrneho dedičstva.

Konferencia sa uskutoční v priestoroch SNK 31. marca – 02. apríla 2020 a je primárne určená pre odborníkov a odbornú verejnosť. Vítaní sú aj študenti stredných a vysokých škôl z odborov reštaurovanie a konzervovanie, technológie reštaurovania a konzervovania, výskum a príbuzných odborov. Tematicky je konferencia vhodná pre pracovníkov z knižníc, archívov, ale aj pre odborníkov z múzeí a galérií, súkromných reštaurátorov a študentov zaoberajúcich sa knižničnými a archívnymi dokumentmi (knihy, listiny, fotografie, mapy, grafiky ale aj iné materiály z depozitov). 
Spolu s ostatnými účastníkmi konferencie sa tešíme na vaše osobné skúsenosti a výsledky odbornej práce!

Jazyk konferencie: slovenský, český, anglický.

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

21. září 2020 od 14.00 hod., Brno, Pavilon Anthropos

Od 20. února do 10. června 2020

25. února 2020 v Národním archivu

31. marca – 02. apríla 2020

22.–23. dubna 2020 v konferenčním sále Moravské zemské knihovny

nahoru

Jak zjistit nejaktuálnější novinky z oboru muzejnictví?

Chtěli byste se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké nové publikace v oboru právě vyšly anebo jaké putovní výstavy nabízejí muzea či galerie k zapůjčení? Navštivte naše Muzejní aktuality!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás