Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
3.11.2020

Kampaň Muzea a 20. století „Střetávání totalit s demokracií“

Výzva k účasti v roce 2020 i 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás upozornit na aktuálně probíhající ročník již tradiční kampaně Muzea a 20. století, která nese název „1920–1970–1990: Střetávání totalit s demokracií“.
Podstatou projektu je vzájemné provázání jednotlivých akcí, které muzea a galerie v ČR pořádají (ať již k vybraným letopočtům z názvu kampaně, ale i k těm dalším, souvisejícím – např. rok 1950). Webové stránky na adrese http://www.muzea20stoleti.cz průběžně aktualizujeme.

Střetávání demokratických a totalitních systémů bude tématem i nadcházejícího ročníku kampaně 2021, jemuž budou kralovat jedničky, tedy významné roky, končící na číslici 1:
·         1921 (vznik KSČ)
·         1941 (příchod R. Heydricha do Prahy, zesílení perzekuce Židů)
·         1951 (politické procesy)
·         1971 (razantní nástup normalizace, uplatňování Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti)
·         atp.

Pro zapojení se do cyklu Muzea a 20. století stačí VYPLNIT elektronický formulář přihlášky.

Pozvánky, upoutávky i další materiály přijímá Sekretariát AMG v průběhu celého roku.

Nově je možné prezentovat i online aktivity muzeí (výstavy, přednášky, pracovní listy, publikace, apod.), které se pojí k daným tématům.

Těšíme se na Vaše přihlášky a děkujeme Vám za spolupráci při realizaci mediální kampaně Muzea a 20. století!

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

4. listopadu 2021 v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

21.–22. září 2021 v Táboře, termín pro podání přihlášky je do 30. července 2021

25.–27. srpna 2021

Termín přihlášek do 1. března 2021

nahoru

Jak zjistit novinky z oblasti muzejnictví?

Chcete se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké zajímavé publikace v oboru právě vyšly, anebo jaké putovní výstavy nabízejí české muzejní instituce k zapůjčení? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás