Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
13.9.2021

Svatojánská konference

4. listopadu 2021 v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.


Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., Městské muzeum a galerie Nepomuk a Spolek Genius loci českého jihozápadu si Vás dovolují pozvat na „Svatojánskou konferenci“.
 

Termín a místo konání:
4. listopadu 2021 v prostorách Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., v kapli sv. Ondřeje na zámku Hradiště

Tematická náplň:
XVIII. konference Genius loci českého jihozápadu 2021, kterou pořádá Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., a Městské muzeum a galerie Nepomuk ve spolupráci se spolkem Genius loci – Společnost pro studium života v regionu, o. s. Konference je připravena u příležitosti oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého, a proto je zaměřena na témata spojená s tímto světcem.

Konference je koncipována jako interdisciplinární. Vítány jsou příspěvky nejen na téma archeologie, historie, ale i z dalších vědních oborů: lingvistiky, literární vědy, etnografie, kunsthistorie a dalších společenskovědních disciplín.

Vybrané příspěvky projdou recenzním řízením a budou zařazeny do samostatného tištěného sborníku. Bližší informace k publikování budou zaslány dodatečně přihlášeným aktivním účastníkům.
 

Organizační pokyny:
Odborná vedoucí konference:
PhDr. Radka Křížková Červená
tel. +420 371 522 208, +420 777 468 770;
e-mail: krizkovacervena@muzeum-blovice.cz

Kontaktní osoba pro přihlašování:
Iva Červenková
tel. +420 371 522 208, +420 723 781 682
e-mail: cervenkova@muzeum-blovice.cz

Odpovědná osoba za sborník z konference:
Mgr. Svatoslava Kožíková
tel. +420 725 168 245
e-mail: muzeum@nepomuk.cz

Kontaktní adresa:
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Hradiště 1, 336 01 Blovice
tel. +420 371 522 208
e-mail: muzeum@muzeum-blovice.cz

Přihlášky zasílejte, prosím, na uvedenou kontaktní adresu muzea nebo e-mail.

Přihlašovací formulář (128 kB)

Způsob přihlášení:
I. cirkulář (do 8. 10. 2021)
II. cirkulář (do 25. 10. 2021)

Registrační (konferenční poplatek):
pro přihlášené v rámci I. cirkuláře – 300 Kč
pro přihlášené v rámci II. cirkuláře – 400 Kč
pro studenty prezenčního studia na VŠ – zdarma
pro aktivní účastníky (přednesení příspěvku) – 200 Kč

(Individuální registrační poplatek bude vybírán na místě a zahrnuje registraci účastníka, organizační náklady konference včetně zajištění protiepidemických opatření, konferenční materiály a občerstvení po celý den.)

Po celou dobu akce bude nutné dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření.

Podrobný program s organizačními pokyny bude účastníkům konference rozeslán po uzávěrce II. cirkuláře.

Pokyny pro autory příspěvků:
K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 15 minut. Přednášející prosíme o dodání názvu příspěvku, krátké anotace a rovněž stručného profesního životopisu v rámci přihlášky.

Těšíme se na setkání!

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Náměty posílejte nejpozději do 27. listopadu 2023

Termín pro podání žádostí je do 31. března 2023

1.–3. listopad 2022 v Multifunkční kulturní centrum v Hlinsku

4. listopadu 2021 v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

nahoru

Jak zjistit novinky z oblasti muzejnictví?

Chcete se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké zajímavé publikace v oboru právě vyšly, anebo jaké putovní výstavy nabízejí české muzejní instituce k zapůjčení? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás