Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
21.9.2021

Evropský týden konzervování-restaurování

4.–10. října 2021


Kampaň se koná pod záštitou Evropského svazu konzervátorsko-restaurátorských organizací E.C.C.O.

 

Cílem akce je upozornit na význam péče o kulturní dědictví a samotné profese konzervátorů-restaurátorů. Má za úkol přiblížit evropské kulturní dědictví, historii a sdílené hodnoty širší veřejnosti a zapojit též mladší generaci do péče o jednoltivé předměty. Záměrem je též zdůraznit témata, která jsou důležitá při konzervování-restaurování artefaktů: autenticita, informovanost, přístup a udržitelnost.

Pokud plánujete v daném týdnu aktivity jako dny otevřených dveří v konzervátorských pracovištích, přednášky, výstavy vážící se k dané profesi apod., pošlete na ně odkaz Aleně Komendové na e-mail komendova@znojmuz.cz, která je umístí na web Komise KR AMG. Odkazy na Vaše aktivity můžete přímo sdílet na sociálních sítích – více informací na stránkách E.C.C.O. (hashtag #EuropeanDayConservationRestoration).

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Náměty posílejte nejpozději do 27. listopadu 2023

Termín pro podání žádostí je do 31. března 2023

1.–3. listopad 2022 v Multifunkční kulturní centrum v Hlinsku

4. listopadu 2021 v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

21.–22. září 2021 v Táboře, termín pro podání přihlášky je do 30. července 2021

nahoru

Jak zjistit novinky z oblasti muzejnictví?

Chcete se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké zajímavé publikace v oboru právě vyšly, anebo jaké putovní výstavy nabízejí české muzejní instituce k zapůjčení? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás