Asociace muzeí a galerií ČR - Dění v oboru
17.2.2023

Muzejní stáž v Archeoparku Pavlov

Termín pro podání žádostí je do 31. března 2023


Náplň odborné muzejní stáže:

Muzejní stáž v Archeoparku Pavlov je určena studentům se specializací na archeologii, muzeologii, antropologii a jiné příbuzné obory. Tato stáž má účastníky seznámit s běžným provozem muzea ale i jeho doplňkovou činností jako jsou doprovodné akce, realizace výstav nebo edukační činnost. Stážista si vyzkouší roli kustoda, edukačního pracovníka i kurátora. Těmito rolemi jej provedou přímo pracovníci muzea. Stážisti se podílí i na tvorbě a realizaci doprovodných akcí jako jsou Den dětí, Muzejní noc, Workshopy pravěkých technologií a mnohé další. Zapojit se mohou i do realizace výstavy nebo nové části expozice. Součástí stáže je i vypracování závěrečného projektu, ve kterých má stážista uplatnit nabité zkušenosti z absolvované muzejní stáže.

Hodinová dotace: 100 hodin
2 hodiny – seznámení se s expozicí a účast na komentovaných prohlídkách
8 hodin – seznámení s prací kustoda, seznámení s prací kurátora
20 hodin – pasivní (náslechy) i aktivní zapojení do edukačních programů
35 hodin – práce na přípravách akcí a výstav společně s kurátorem
35 hodin – realizace doprovodných akcí 

Závěrečný projekt (mimo určenou hodinovou dotaci) – vypracování projektu na vybrané téma týkající se muzejní expozice nebo doprovodné činnosti muzea (akce, výstava, edukační činnost, atd.).

Hodinové dotace pro jednotlivé části stáže se mohou lišit dle časových možností stážisty a jeho specializace v rámci studijního oboru. Všechny části stáže však absolvují všichni stážisti.

Termín: 1. dubna – 26. listopadu 2023 (ukončení s ohledem na splnění hodinové dotace)

Závěrečná práce: Vypracování návrhu projektu na zadané téma týkající se expozice.

Osvědčení o absolvování stáže: Uděleno po splnění 100 hodin stáže a vypracování závěrečného projektu.

Kontakt: Mgr. Zuzana Havlická, archeopark@rmm.cz, +420 720 948 231

Sběr žádostí probíhá do 31. března 2023

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Náměty posílejte nejpozději do 27. listopadu 2023

Termín pro podání žádostí je do 31. března 2023

1.–3. listopad 2022 v Multifunkční kulturní centrum v Hlinsku

4. listopadu 2021 v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

nahoru

Jak zjistit novinky z oblasti muzejnictví?

Chcete se dozvědět, ve kterém muzeu nebo galerii hledají nové zaměstnance, jaké zajímavé publikace v oboru právě vyšly, anebo jaké putovní výstavy nabízejí české muzejní instituce k zapůjčení? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Muzejní aktuality Kontaktujte nás