29.4.2021

Ministerstvo kultury ČR vypisuje výběrové řízení na obsazení místa „Ředitele instituce MUSEum+, státní příspěvkové organizace"

Termín přihlášek je do 14. května 2021

 

Požadujeme:

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

K přihlášce je nutno dále připojit:

Nabízíme:

Základní informace pro zájemce o výběrové řízení naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR: Zřizovací listina MUSEum+, tisková zpráva

Kontaktní osoba:  Mgr. Hana Vondráčková, tel.: +420 257 085 457, e-mail: Hana.Vondrackova@mkcr.cz

Upozorňujeme
Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel, která budou schválena ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V rámci výběrového řízení bude uspořádáno rovněž Assessment Centrum.

Uchazeči doručí do podatelny Ministerstva kultury České republiky nebo zašlou doporučeně své přihlášky s přílohami tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději  do 14. 5. 2021 (včetně) na adresu: Ministerstvo kultury České republiky, Samostatné oddělení muzeí, Maltézské náměstí 1,  118 11 Praha 1 v obálce označené ŘM+ – KONKURZ – NEOTEVÍRAT.

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Termín přihlášek je do 28. května 2021

nahoru