23.2.2022

Městské muzeum Rýmařov vyhlašuje výběrové řízení na pozici „pracovník muzea – správce památkových objektů, kurátor výstav, průvodce a správce depozitáře"

Termín přihlášek je do 31. března 2022


Místo výkonu práce:
Městské muzeum Rýmařov, nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov
Předpokládaný nástup: červenec 2022
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platová třída: 9. platová třída v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců a veřejných službách a správě

Požadavky:

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
Správce památkových objektů

Průvodce

Správce depozitáře

Kurátor výstav

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

K přihlášce zájemce přiloží:

Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
Osobně v Městském muzeu Rýmařov, nám. Míru 6, 795 01 Rýmařov nebo poštou s datem odeslání nejpozději 31. 3. 2022.

Lhůta pro podání přihlášky:podání přihlášky: 31. 3. 2022

 

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno elektronickou poštou – emailem, popř. telefonicky. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
Bližší informace v případě dotazů podá ředitelka Městského muzea Rýmařov Bc. Růžena Zapletalová na tel.: +420 554 254 382, mobilu: +420 731 101 859 či emailu: muzeum@inforymarov.cz.

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

nahoru