7.4.2020

Národní zahájení XVI. ročníku Festivalu muzejních nocí – zrušeno

Národní zahájení XVI. ročníku Festivalu muzejních nocí, které se mělo uskutečnit v pátek 15. května 2020 Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, a jemuž poskytli záštitu hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská, primátor Statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda a Asociace krajů ČR, se BOHUŽEL RUŠÍ

Součástí této slavnostní akce měla být mimo jiné i prezentace nominovaných projektů v rámci XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.

Po zvážení dosud přijatých opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií a vzhledem ke stávající situaci a jejímu zatím stále ne zcela předvídatelnému vývoji se Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), rozhodla pro letošní ročník Festivalu muzejních nocí od pořádání jeho Národního zahájení ustoupit, mj. také s ohledem na minimalizování případných ztrát spojených s postupujícími přípravami na realizaci akce.

Jihočeští muzejníci i jejich partneři vystavěli slavnostní zahájení Festivalu muzejních nocí opravdu velkolepě, a proto nás velice mrzí, že jsme byli nuceni učinit rozhodnutí o jeho zrušení. Náplň programu ze strany AMG byla navíc úzce spojena s prezentací Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Zda, jakým způsobem a kdy budeme výsledky jejího XVIII. ročníku vyhlašovat, však prozatím není zřejmé.

Samotný Festival muzejních nocí 2020 zrušen nebyl a uskuteční se v náhradním termínu, ve dnech 10. října  14. listopadu 2020.

Omlouváme se všem spolupracovníkům a partnerům, kteří se na přípravě Národního zahájení Festivalu muzejních nocí v letošním roce podíleli.

Do Českých Budějovic jsme se moc těšili!

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

nahoru