Asociace muzeí a galerií ČR - Festival muzejních nocí
9.2.2017

Mezinárodní den muzeí

18. května 2017


Tématem Mezinárodního dne muzeí v roce 2017 je v anglickém originále Museums and contested histories: saying the unspeakable in museums. Český výbor ICOM téma do češtiny přeložil "Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století." Od témat týkajících se světa kolem nás v té největší šíři se nyní obracíme k bytostně dějinnému významově docela úzkému. Jeho společenský dopad je ale nesmírný. Má podnítit muzea k odvaze zabývat se složitými otázkami naší historie.

Více informací naleznete zde.
Plakát

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., při příležitosti oslav Mezinárodního dne muzeí pořádá slavnostní vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a Festival muzejních nocí.

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

XIV. ročník, 18. května – 9. června 2018

TERMÍN PRODLOUŽEN DO 28. ÚNORA 2018

nahoru

Jak se přihlásit do Festivalu muzejních nocí?

Chcete svojí instituci zapojit do festivalu a podílet se atraktivní formou na popularizaci oboru muzejnictví? Možnosti přihlášení naleznete na webových stránkách nebo nás kontaktujte.

Přihláška Kontaktujte nás