1.6.2009

Vyhlášení vítězů 2008

Vyhlášení vítězů

 

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2008
VII. ročník

Vyhlášení vítězů soutěže proběhne 14. května 2009 od 17.00 hodin v Pantheonu Národního muzea

Tisková zpráva

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vstoupila v roce 2008 do svého sedmého ročníku. Jejími vyhlašovateli jsou Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví.
Soutěž je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Do VII. ročníku se přihlásilo celkem 52 muzeí a galerií z celé republiky s 81 soutěžními projekty. O jejich pořadí rozhodovala sedmičlenná porota ve složení PhDr. Eliška Fučíková, Mgr. Pavel Holman, Mgr. David Hroch, Mgr. Hana Klimešová, PhDr. Václav Mílek, PhDr. Pavel Popelka (předseda poroty) a Ing. Vlastimil Vykydal. Vyhlašovatelé na její návrh rozhodli o ocenění soutěžních projektů na prvních třech místech ve všech kategoriích; v kategorii Muzejní počin roku byla udělena zvláštní cena.
Nejvyšším oceněním v každé kategorii je Cena Gloria musaealis, která se skládá z trofeje, diplomu a finančního ocenění ve výši 70.000 Kč. Soutěžící, kteří se umístili na druhých a třetích místech, a ti, kterým byla udělena zvláštní cena, získají certifikát.
Zvláštní kategorií je Cena Českého výboru ICOM udělovaná projektům, které významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Český výbor ICOM ve složení Milan Hlaveš, PhDr. Růžena Gregorová, Mgr. Přemysl Reibl, PhDr. Zuzana Strnadová a Ing. Ivo Štěpánek udělil toto ocenění jednomu z 81 projektů přihlášených do hlavních kategorií soutěže.
Čestný výbor soutěže tvoří přední osobnosti našich kulturních, vědeckých, církevních
a společenských institucí; jmenovitě prof. PhDr. Václav Cejpek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně; MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové; PhDr. Eva Dittertová, předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky; prof. PhDr. Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity v Brně; Mgr. Václav Jehlička, ministr kultury České republiky; prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., děkan Filozofické fakulty Slezské univerzity v Opavě; Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu; hrabě Hugo Mensdorff–Pouilly, rada-vyslanec Suverénního řádu maltézských rytířů; MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Parlamentu České republiky; PhDr. Michal Stehlík, PhD., děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; PhDr. Zuzana Strnadová, předsedkyně Českého výboru ICOM; kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, metropolita a primas český a Mgr. Tomáš Wiesner, ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR. Čestný výbor soutěže navrhl vyhlašovatelům udělení zvláštní ceny jednomu z projektů.
Vyhlašovatelé se rozhodli zároveň vydat Výroční zprávu VII. ročníku soutěže, která zahrnuje všechny projekty přihlášené do soutěže, a ocenit tak jejich význam pro rozvoj oboru muzejnictví. Výroční zpráva je dostupná od  14. května 2009 na sekretariátu soutěže a získají ji i účastníci slavnostního vyhlášení.
Logo, které soutěž doprovází na propagačních materiálech, vytvořila akad. mal. Lucie Seifertová.
Autorkou trofeje, která bude předána vítězům ve všech kategoriích, je Pavlína Čepičková-Šůsová. Autorem grafického designu diplomů a výroční zprávy je doc. Milan Jaroš, akad. mal.
Slavnostní akt vyhlášení proběhne ve čtvrtek 14. května 2009 od 17.00 hod. v Pantheonu hlavní budovy Národního muzea na Václavském náměstí, tedy v den, který předchází celosvětově uznávanému Mezinárodnímu dni muzeí (18. května).

Kontakt:
Sekretariát soutěže Gloria musaealis
Asociace muzeí a galerií České republiky, Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1

Tiskové mluvčí: Anna Komárková, DiS., Bc. Malvína Malovická

tel.: +420 224 210 037-9, fax: +420 224 210 047
e-mail: amg@cz-museums.cz; http://www.gloriamusaealis.cz; http://www.cz-museums.cz

Tisková zpráva Dokument Word  (31 kB)

 

Zpět

nahoru