17.5.2010

Muzejní výstava roku 2009 - přihlášené projekty

Soutěžním projektem může být dlouhodobá výstava (expozice) či krátkodobá výstava, využívající  sbírku muzejní povahy, trvající minimálně jeden měsíc s pravidelnou otevírací dobou  po čtyři dny v týdnu, nebo otevřená po minimálně128 hodin veřejnosti - pokud byla poprvé zpřístupněna  veřejnosti od 1. ledna 2009 do 28. února 2010.

1.   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Monika Havlíčková - Hippodrom
2.   Moravské zemské muzeum; Nejstarší umění střední Evropy
3.   Západočeská galerie v Plzni; Šumava / Alfred Kubin – Josef Váchal
4.   Muzeum města Brna; Baroko. Příběhy barokního Brna.
5.   Památník národního písemnictví; Literatura bez hranic
6.   Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; Veteš nebo poklad? František Kretz a Slovácké muzeum
7.   Muzeum Vysočiny Jihlava; Dolnorakouská zemská výstava 2009. Česko – Rakousko. Rozděleni – odloučeni – spojeni.
8.   Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy; Cesty ornamentu
9.   Muzeum Těšínska; Krása ženy
10. Moravské zemské muzeum; Darwin
11. Východočeská galerie v Pardubicích; Josef Čapek
12. Muzeum romské kultury, s. p. o.; Svaz Cikánů-Romů (1969–1973). Z historie první romské organizace v českých zemích
13. Muzeum hlavního města Prahy; Cesta do hlubin města – 12 nej... objevů pražské archeologie
14. Městské muzeum ve Skutči; Muzeum obuvi a kamene ve Skutči
15. Muzeum Českého ráje v Turnově; V babiččině kuchyni od tří králů do Vánoc
16. Muzeum v Bruntále, p. o.; Člověk a les, expozice lesnictví
17. Muzeum Mladoboleslavska; Adina Mandlová aneb Zlatý věk filmových hvězd
18. Mendelovo muzeum (Masarykova univerzita); Gregor Johann Mendel – člověk, opat, vědec
19. Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje; 1989 – Cesta ke svobodě
20. Regionální muzeum a galerie v Jičíně; Fotoateliéry v Jičíně do roku 1945
21. Muzeum Kroměřížska, p. o.; Historie ukrytá pod dlažbou města
22. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.; Antika. Ke kořenům Evropy
23. Muzea Mladoboleslavska - Muzeum Benátky nad Jizerou; Jan z Werthu – generál třicetileté války
24. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou;  Flámské a holandské malířství 16. – 18. století
25. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.; 200 dm³ dechu
26. Muzeum východních Čech v Hradci Králové; Královské město nad soutokem
27. Muzeum Těšínska, p. o.; Střípky z dějin Karviné
28. Ostravské muzeum, p. o.; Uměleckohistorické sbírky a historie města Ostravy a Příroda a krajina Ostravska
29. Slezské zemské muzeum; Památník II. světové války - Expozice Doba zmaru a naděje
30. Muzeum Policie ČR; Kriminalistika proti zločinu
 

Zpět

nahoru