17.5.2010

Muzejní počin roku 2009 - přihlášené projekty

Soutěžním projektem může být jakákoli aktivita muzea, jejímž výsledkem je významné a dlouhodobé zkvalitnění  sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky, či služeb poskytovaných veřejnosti pokud byla završena v období od 1. ledna 2009 do 28. února 2010.
Jedná se např. o vývoj nové technologie péče o sbírky případně její ověření v praxi; zvláště významné obohacení sbírek; záchrana lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo pro ochranu kulturního dědictví, případně umožnění jejího využívání veřejností.

1.   Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Návraty paměti
2.   Západočeská galerie v Plzni; Řešení interiéru výstavní síně „13“ a nový vizuální styl 
3.   Muzeum Cheb, p. o.; Knedlík - Kloss - Knödel aneb Knedlíkové nebe
4.   Památník Lidice; Stálá expozice Ležáky od vypálení po současnost muzea NKP Ležáky
5.   Západočeské muzeum v Plzni; Realizace projektu Muzeum loutek v Plzni
6.   Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích; Nový depozitář muzea
7.   Mendelovo muzeum (Masarykova univerzita); Sbírka Masarykovy univerzity
8.   Městské muzeum Horažďovice; Návrat k tradicím - interaktivní dílna
9.   Městské muzeum a galerie Polička; Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
10. Technické muzeum v Brně; Nová tvář vodního mlýna ve Slupi
11. Židovské muzeum v Praze; Maharalovský rok - 400 let od úmrtí rabi Löwa
12. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.; Rekonstrukce Památníku Velké Moravy a instalace nové multimediální expozice
13. Východočeské muzeum v Pardubicích; Záchranná akvizice - sklo ze vzorkovny zrušené sklárny ve Škrdlovicích
14. Muzeum Českého ráje v Turnově; Klenotnice
15. České muzeum stříbra, p. o.; Kutnohorské podzemí a jeho průzkum
16. Muzeum hlavního města Prahy; Výstavba a zprovoznění depozitáře „E“ ve Stodůlkách
17. Národní zemědělské muzeum Praha; Nový vizuální styl Národního zemědělského muzea Praha
18. Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.; Labská královna
19. Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.; Pohled shora
20. Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje; Rekonstrukce školní budovy na centrální depozitář
 

 

Zpět

nahoru