2.4.2013

Slavnostní vyhlášení výsledků XI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012

16. května 2013

Slavnostní vyhlášení vítězů XI. ročníku 2012 a předání Cen Gloria musaealis proběhne 16. května 2013 od 17 hodin v Národním muzeu – Českém muzeu hudby, Karmelitská 2, Praha 1.

Tisková zpráva

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vstoupila v roce 2012 do jedenáctého ročníku.
Jejími vyhlašovateli jsou Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR.
Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví.
Soutěž je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.
Do XI. ročníku se přihlásilo celkem 53 muzeí a galerií z celé republiky se 73 soutěžními projekty.
O jejich pořadí rozhodovala sedmičlenná porota. Vyhlašovatelé na její návrh rozhodli o ocenění soutěžních projektů na prvních třech místech ve všech kategoriích a o udělení zvláštních cen.
Samostatnou kategorií je Cena Českého výboru ICOM udělovaná projektům, které významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům.
Čestný výbor soutěže také navrhl vyhlašovatelům udělení zvláštní ceny jednomu z projektů.
Vyhlašovatelé se rozhodli zároveň vydat výroční zprávu XI. ročníku soutěže, která zahrnuje všechny projekty přihlášené do soutěže, a ocenit tak jejich význam pro rozvoj oboru muzejnictví.
Výroční zpráva bude dostupná od 20. května 2013 na sekretariátu soutěže a získají ji také účastníci slavnostního vyhlášení.


Kontakt pro tiskové zpravodajství:
Sekretariát Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
Asociace muzeí a galerií České republiky, Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG
Mgr. Jana Jebavá, tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

tel.: +420 224 210 037–9
e-mail: amg@cz-museums.cz; vestnik@cz-museums.cz
http://www.gloriamusaealis.cz; http://www.cz-museums.cz

Tisková zpráva k XI. ročníku soutěže (36 kB)

Nominace XI. ročníku (38 kB)

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

nahoru