24.4.2014

Vyhlášení výsledků XII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2013

Slavností vyhlášení vítězů soutěže proběhne 15. května 2014 od 17.00 hodin ve Sladkovského sále Obecního domu v Praze.

Tisková zpráva

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vstoupila v roce 2013 do dvanáctého ročníku.
Jejími vyhlašovateli jsou Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR.
Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví.
Soutěž je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.
Do XII. ročníku se přihlásilo celkem 61 muzeí a galerií z celé republiky s 90 soutěžními projekty.
O jejich pořadí rozhodovala sedmičlenná porota a vyhlašovatelé na její návrh rozhodli o ocenění soutěžních projektů na prvních třech místech ve všech kategoriích a o udělení zvláštních cen.
Samostatnou kategorií soutěže je Cena Českého výboru ICOM udělovaná projektům, které významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům.
Čestný výbor soutěže také navrhl vyhlašovatelům udělení zvláštní ceny jednomu z projektů.
K XII. ročníku soutěže bude vydána výroční zpráva – katalog, který zahrnuje všechny projekty přihlášené do soutěže.
Výroční zpráva bude dostupná od 20. května 2014 na sekretariátu soutěže a získají ji také účastníci slavnostního vyhlášení.
 

Nominace XII. ročníku (41 kB)

Tisková zpráva k XII. ročníku soutěže (36 kB)


Kontakt pro tiskové zpravodajství:
Sekretariát Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
Asociace muzeí a galerií České republiky, Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG
Mgr. Jana Jebavá, tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

tel.: +420 224 210 037–9
e-mail: amg@cz-museums.cz; vestnik@cz-museums.cz
http://www.gloriamusaealis.cz; http://www.cz-museums.cz

Zpět

nahoru