Asociace muzeí a galerií ČR - Gloria Musaealis
7.3.2018

Výzva k zasílání podkladů – KAMPAŇ „100 OSOBNOSTÍ ČESKÉHO MUZEJNICTVÍ“

Portréty významných osobností našeho oboru


Cílem kampaně je u příležitosti vzpomínaného 100. výročí vzniku samostatného československého státu upozornit na významné osobnosti českého muzejnictví, které stály u jeho počátků či přispěly k pozitivnímu rozvoji, a to jak na národní tak regionální úrovni. Seznam osobností se v první řadě stane podkladem pro zpracování grafického layoutu XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. V další fázi pak bude využit k prezentaci našeho oboru a k připomenutí možná již zapomenutých nebo v povědomí laické i odborné veřejnosti doposud málo známých lidí. V tomto seznamu se mohou objevit zakladatelé muzeí a muzejních spolků, sběratelé, badatelé, vědci, mecenáši či donátoři ad. Z hlediska časového zařazení se není třeba omezovat pouze na osobnosti působící kolem roku 1918, vždy by však mělo jít o ty významné postavy z oblasti muzejnictví, které již zemřely.


Od muzeí a galerií, které se budou chtít do kampaně zapojit, budeme potřebovat:

Jméno a příjmení osobnosti, její životopisná data, stručný popis působnosti s informacemi vážícími se k dané muzejní instituci či vědnímu oboru.

Portrétní fotografii v dobrém grafickém rozlišení (minimálně 300 dpi) s jednoznačnou identifikací dané osobnosti.

Souhlas s užitím výše uvedených údajů a materiálů pro propagační účely v rámci mediálních kampaní AMG.


Kontaktní osoba: Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG
E-mail: amg@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037


Představte v rámci kampaně významnou osobnost, která přispěla k rozvoji či věhlasu právě Vašeho muzea či oboru muzejnictví jako celku!

Těšíme se na Vaše podněty!

Tabulka osobností muzejnictví (39 kB)

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do soutěže Gloria musaealis?

Chtěli byste přihlásit projekt Vašeho muzea/galerie do Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a nevíte si rady? Navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Jak se přihlásit Kontaktujte nás