Lektoři nástavbového kursu ŠMPPhDr. František Frýda
Západočeské muzeum v Plzni

Mgr. Pavel Holman
Technické muzeum v Brně

Mgr. Irena Chovančíková
Masarykovo muzeum v Hodoníně

Ing. Pavel Jirásek
Individuální člen AMG

Mgr. Lenka Mrázová

Ing. Maxmilián Novák

Mgr. Klára Smolíková
Individuální členka AMG

PhDr. František Šebek
Univerzita Pardubice, čestný člen AMG
vedoucí kursů Školy muzejní propedeutiky

Ing. Petr Žák, Ph.D.

RNDr. Jiří Žalman
VOŠIS, individuální člen AMG

Mgr. Olga Šámalová
Muzeum hlavního města Prahy
 

 

nahoru