Rozvrh základního kursu

 

Rozvrh pro školní rok 2018/19 (207 kB)

Program přednášek pro školní rok 2018/19 (182 kB)


Důležité termíny:

Termín podání přihlášek k závěrečné práci: 9. 1. 2019

Termín odevzdání závěrečné práce (2x vytištěná, 1x v elektronické podobě, posudek vedoucího práce s hodnocením – 1 výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře, nedoporučuji k obhajobě): zkoušky v červnu – 20. 5. 2019, zkoušky v září – 31. 7. 2019

Závěrečný test: 12. 6. 2019

Závěrečné zkoušky: 19. 6. 2019 a 4. 9. 2019

 

nahoru