Rozvrh základního kursu ŠMP

 

Rozvrh pro školní rok 2019/20 (207 kB)

Program pro školní rok 2019/20 (182 kB)


Důležité termíny:

Termín podání přihlášek k závěrečné práci: 8. 1. 2020

Termín odevzdání závěrečné práce (2x vytištěná, 1x v elektronické podobě, posudek vedoucího práce s hodnocením – 1 výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře, nedoporučuji k obhajobě): zkoušky v červnu – 20. 5. 2020, zkoušky v září – 31. 7. 2020

Závěrečný test: 3. 6. 2020

Závěrečné zkoušky: 17. 6. 2020 a 9. 9. 2020

 

nahoru