Členové Exekutivy AMG


Předsedkyně AMG

Mgr. Irena Chovančíková
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o., Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín
Tel.: +420 518 355 735
Mobil: +420 724 986 070
E-mail: i.chovancikova@masaryk.info

 • koncepční činnost AMG (společně s PhDr. Janou Hutníkovou), vnitřní chod AMG (společně s PhDr. Sylvou Dvořáčkovou a PhDr. Radkou Křížkovou Červenou), Národní soutěž muzeí Gloria musaealis (ředitelka soutěže)
 • Krajská sekce hlavního města Prahy AMG, Zlínská krajská sekce AMG


I. místopředsedkyně AMG

PhDr. Jana Hutníková
Muzeum Českého lesa v Tachově, p. o., Třída Míru 447, 347 11 Tachov
Tel.: +420 374 722 171
Mobil: +420 724 081 468
E-mail: info@muzeumtachov.cz

 • oblast muzeologie a vzdělávání, Věstník AMG (předsedkyně redkační rady), koncepční činnost AMG (společně s Mgr. Irenou Chovančíkovou)
 • Plzeňská krajská sekce AMG, Karlovarská krajská sekce AMG


II. místopředseda AMG

Ing. et  Bc. Richard M. Sicha
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" Králíky a Památník obětem internace Králíky, Velké náměstí 367, 561 69 Králíky
Mobil: +420 603 517 932
E-mail: rollo@centrum.cz

 • digitalizace a evidence muzejních sbírek, registrace a akreditace muzeí/galerií v ČR (společně s PhDr. Zdeňkem Kuchyňkou), GDPR a implementace zbraňové legislativy EU, zástupce AMG v Radě kvality ČR
 • Ústecká krajská sekce AMG, Královéhradecká krajská sekce AMG


Členové Exekutivy AMG

PhDr. Pavel Ciprian
Muzeum  města Brna, p. o., Špilberk 210/1, 662 24 Brno
Tel.: +420 542 123 611
Mobil: +420 728 664 613
E-mail: ciprian@spilberk.cz

 • vnější vztahy AMG (NEMO), zástupce AMG v České komisi pro UNESCO, komunikace s Radou galerií ČR
 • Pardubická krajská sekce AMG, Jihomoravská krajská sekce AMG 


PhDr. Sylva Dvořáčková

Národní muzeum v přírodě, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Mobil: +420 603 206 072
E-mail: s.dvorackova@atlas.cz

 • vnitřní chod AMG (společně s Mgr. Irenou Chovančíkovou), vnější vztahy AMG (společně s Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.), komunikace s muzejními svazy v Polsku a Maďarsku
 • Moravskoslezská krajská sekce AMG, Olomoucká krajská sekce AMG


PhDr. Zdeněk Kuchyňka

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o., Huťská 1375, 272 01 Kladno
Tel.: +420 312 256 161
Mobil: +420 603 949 049
E-mail: kuchynka@omk.cz

 • legislativa, registrace a akreditace muzeí/galerií v ČR (společně sIng. Richardem M. Sichou), zástupce AMG v UZS ČR, komunikace s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR
 • Středočeská krajská sekce AMG, Liberecká krajská sekce AMG


Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

Husitské muzeum v Táboře, náměstí Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor
Tel.: +420 381 251 884
Mobil: +420 605 253 352
E-mail: smrcka@husitskemuzeum.cz

 • vnější vztahy AMG (společně s PhDr. Sylvou Dvořáčkovou), komunikace s muzejními svazy v Sasku, Bavorsku a Horním Rakousku
 • Jihočeská krajská sekce AMG, Krajská sekce Vysočina AMG


Předsedkyně Revizní komise AMG

PhDr. Radka Křížková Červená
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., Hradiště 1, 336 01 Blovice
Tel.: +420 371 522 208
Mobil: +420 777 468 770
E-mail: krizkovacervena@muzeum-blovice.cz

 • vnitřní chod AMG (společně s Mgr. Irenou Chovančíkovou a PhDr. Sylvou Dvořáčkovou) 

 

nahoru