Oborová kolegia AMG

Oborová kolegia jsou dobrovolnými sdruženími řádných členů AMG na základě společné specializace nebo shodných organizačních podmínek; v současnosti existuje v rámci AMG celkem 5 oborových kolegií.

nahoru