Regionální kolegia AMG

Regionální kolegia jsou dobrovolnými sdruženími řádných členů AMG na území určitého regionu; v současnosti existuje v rámci AMG celkem 10 regionálních kolegií. 

nahoru