Členové výboru Botanické komise AMG

 

Mgr. Jiří Juřička  
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace 

RNDr. Svatava Kubešová
Moravské Zemské muzeum v Brně

nahoru