Etnografická komise AMG

Etnografická komise Asociace muzeí a galerií sdružuje pracovníky etnografických pracovišť řádných členů AMG a individuální členy, kteří se ve svém profesním či soukromém životě věnují etnografickým / etnologickým tématům. Výbor etnografické komise, ve spolupráci s hostitelskou institucí pořádá každým rokem na jaře a na podzim odborné semináře, sloužící k setkávání, výměně zkušeností a referování o výzkumných či prezentačních aktivitách jednotlivých pracovišť. V roce 2019 schválil výbor etnografické komise ediční plán, v rámci kterého AMG každoročně vydává jeden díl edice Názvosloví etnografických sbírek. Za tímto cílem na půdě komise postupně vznikají pracovní skupiny, složené z odborníků (pracovníků a pracovnic členských institucí AMG), kteří při tvorbě oborového názvosloví uplatňují své dlouholeté zkušenosti a znalosti jednotlivých národopisných oblastí Čech, Moravy a Slezska. 

Z podzimního semináře Etnografické komise EK v Muzeu Kroměřížska, 12. - 13. 10. 2021. Foto: Jiří Novák.

Program jarního semináře EK v Hodoníně (11. - 12. 5. 2022)

nahoru