Etnografická komise AMG

Etnografická komise Asociace muzeí a galerií sdružuje pracovníky etnografických pracovišť řádných členů AMG a individuální členy, kteří se ve svém profesním či soukromém životě věnují etnografickým / etnologickým tématům. Výbor etnografické komise, ve spolupráci s hostitelskou institucí pořádá každým rokem na jaře a na podzim odborné semináře, sloužící k setkávání, výměně zkušeností a referování o výzkumných či prezentačních aktivitách jednotlivých pracovišť. V roce 2019 schválil výbor etnografické komise ediční plán, v rámci kterého AMG každoročně vydává jeden díl edice Názvosloví etnografických sbírek. Za tímto cílem na půdě komise postupně vznikají pracovní skupiny, složené z odborníků (pracovníků a pracovnic členských institucí AMG), kteří při tvorbě oborového názvosloví uplatňují své dlouholeté zkušenosti a znalosti jednotlivých národopisných oblastí Čech, Moravy a Slezska. 

 

Připravujeme:

  • Jarní seminář EK v Muzeu Jindřichohradecka (10.–11. 4. 2024)
  • Podzimní seminář EK v Muzeu a galerii v Prostějově (5.–6. 11. 2024) 

 

Aktuality:

Dne 15. 8. 2023 navštívil výbor Etnografické komise AMG Muzeum "Ostrov lidových krojů". Při této příležitosti proběhlo také druhé jednání výboru EK v roce 2023 v rámci kterého byli (mimo jiné) schváleni noví zástupci řádných členů AMG: Mgr. Barbara Kučerová (Národní muzeum v přírodě / Muzeum v přírodě Vysočina); Mgr. Martin Zelený (České muzeum stříbra, p. o.); Mgr. hana Holásková (Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.); Mgr. Andrea Mrkusová (Muzeum Kroměřížska, p. o.); Mgr. Šárka Prokešová (Moravské zemské muzeum v Brně). 

Foto: Mgr. Michal Chmelenský (Západočeské muzeum v Plzni, p. o.)

 

Právě vyšlo: IV. díl edice Názvosloví etnografických sbírek Vinohradnictví a vinařství autorů Viléma Křečka a Josefa Šuby.

 

Výbor Etnografické komise na svém zasedání dne 13. 10. 2023 ve Vysokém Mýtě pověřil Mgr. Věru Colledani z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea k sestavení pracovní skupiny metodické pomoci správcům sbírek etnografické povahy a spřízněným institucím / jednotlivcům. Zhodnocení činnosti pracovní skupiny proběhne na jarním semináři EK v Brně v roce 2023.

 


Z podzimního semináře Etnografické komise EK v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě 12. - 13. 10. 2022. Prohlídka kostela sv. Mikuláše ve Vraclavi.

Foto: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. 

 

[Aktualizace: Chmelenský, 2023-11-16] 

nahoru