Adresář knihoven muzeí a galerií ČR

 

1. Adresář muzeí a galerií ČR

Adresář je provozován AMG ČR, z.s. a jednou ročně aktualizován. Součástí záznamu o muzeu či galerii jsou všechny potřebné údaje o knihovně dané instituce. Adresář obsahuje též údaje nečlenských institucí. Za aktualizaci údajů odpovídají jednotlivé instituce.


2. Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR (CADR)

Centrální adresář knihoven (CADR) vznikl sloučením báze Adresář knihoven a informačních institucí v ČR a Evidence knihoven MK ČR. Za aktualizaci údajů odpovídají jednotlivé instituce.

 

 

nahoru