Hlavní programové linie činnosti Knihovnické komise AMG

 

Cíle a strategie činnosti Knihovnické komise AMG 2019–2022


1. podpora činnosti knihoven muzeí a galerií
a) soustavně upevňovat postavení knihoven uvnitř muzeí a galerií a ve vztahu k jejich zřizovatelům
b) podporovat a rozšiřovat oblasti spolupráce s dalšími paměťovými institucemi

2. spolupráce s profesními sdruženími
a) zastupovat AMG na základě Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti knihovnictví a informační činnosti při spolupráci s Asociací knihoven vysokých škol ČR, Sdružením knihoven ČR a Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR
b) podporovat a rozšiřovat oblasti spolupráce s dalšími profesními sdruženími včetně zahraničních

3. spolupráce s MK ČR
a) zastupovat KK AMG v ÚKR, spolupracovat s ostatními členy ÚKR při naplňování Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016-2020, aktivně se podílet na činnosti v pracovní skupině priority č. 6 Trvalé uchování tradičních dokumentů
b) zastupovat KK AMG v poradních orgánech a komisích MK ČR
c) prostřednictvím AMG se podílet na tvorbě legislativy a pozitivním ovlivňování právního prostředí pro rozvoj a činnost knihoven muzeí a galerií

4. vzdělávání knihovníků muzeí a galerií
a) klíčová témata standardních knihovnických činností pravidelně aktualizovat na seminářích KK AMG, seznamovat členy s novinkami oboru
b) informovat o dostupných odborných školeních a školeních v rámci systému celoživotního vzdělávání
c) spolupráce KK AMG s oborovými školami

5. prezentace a propagace činnosti muzejních a galerijních knihoven odborné i laické veřejnosti
a) vytváření reálného obrazu knihoven muzeí a galerií s důrazem na velikost a unikátnost fondů
b) propagace činnosti KK AMG a významných projektů knihoven muzeí a galerií v médiích


Hlavní programové linie činnosti Knihovnické komise AMG 

nahoru