ZÁKLADNÍ INFORMACE O KNIHOVNÁCH
 

1. Informace pro knihovny

Informační stránka Knihovnického institutu Národní knihovny ČR - knihovnické akce, knihovnické školy, knihovnická (a příbuzná) periodika ČR, poradní orgány, spolky, sdružení,konsorcia knihoven v ČR a zahraničí a příbuzné instituce, programy a projekty na podporu knihoven, normy, standardy, doporučení, adresáře, legislativní dokumenty, statistika aj. 
 
2. Přehled registrovaných knihovnických akcí 

3. Knihovny v České republice (Jihočeská vědecká knihovna) 

Přehled aktivních linků na webové stránky českých knihoven a na jejich OPAC(y)

4. Centrální portál českých knihoven (KNIHOVNY)

 Informace o českých knihovnách, jejích fondech, informačních zdrojích, poskytovaných službách a způsobu jak k nim získat přístup

5. Adresář knihoven a informačních institucí ČR

6. Adresář muzejních a galerijních knihoven

 

PROFESNÍ ORGANIZACE A SDRUŽENÍ
 

1. Ústřední knihovnická rada (ÚKR)

Koncepce rozvoje knihoven za léta 2011-2015, stanoviska a dokumenty ÚKR, zápisy z porad, novinky .

2. Sdružení knihovníků a informačních pracovníků(SKIP)

Celostátní akce Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven, konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě

3. Sdružení knihoven ČR

Konference knihovny současnosti, Slovník českých knihovníků, Medaile Z. V. Tobolky

 

ELEKTRONICKÉ ZDROJE
 

1. Souborný katalog ČR CASLIN (SKC)

Souborný katalog knih, periodických publikací, kartografických dokumentů, hudebnin a dalších dokumentů z fondů českých knihoven

2. Česká národní bibliografie(ČNB)

Databáze se záznamy dokumentů vydaných na území České republiky - knih, periodik, článků, speciálních dokumentů a disertací
 
3. Národní autority ČR (NA ČR)

Portál s informacemi o souborech národních autorit (jmen osobr, rodin, rodů, korporací, geografických míst, věcných témat, forem a žánrů)

4. Jednotná informační brána (JIB)

Portál umožňující prohledávat pomocí jednoho vyhledávacího rozhraní různé české a zahraniční katalogy, fulltextové databáze a jiné zdroje

5. Oborová brána Knihovnictví a Informační vědy (KIV)

Oborová brána je určena k zabezpečení informačních potřeb knihovníků, informačních pracovníků, učitelů a studentů

6. Oborová brána umění a architektury (ART)

Umožňuje prohledávat české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze atd.) z oblasti umění, architektury a příbuzných oborů

7. Národní úložiště šedé literatury ( na webu Národní technické knihovny)

 

HISTORICKÉ KNIŽNÍ FONDY

MUZEJNÍ A ARCHIVNÍ FONDY
 

1. Manuscriptorium

Digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech

2. WebArchiv - archiv českého webu

Digitální archiv "českých" webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování

3. eSbírky

Portál pro prezentaci digitalizovaných muzejních a galerijních sbírek

4. Archivní fondy a sbírky v České republice

nahoru