31. seminář – Cheb 2007

Fibichová, Irena: Služby NK ČR v oblasti ochrany knihovních fondů 

Fridrichová, Jana: Sbírka Bohumila Malotína ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě 

Hartmanová, Květa: Adresář knihoven, muzeí a galerií 

Kolář, Petr: Digitalizace sbírky matrik v SOA Plzeň 

 

 

nahoru