34. seminář – Česká Lípa 2010 

Rozhovor s Janou Fridrichovou o semináři pro www.i-noviny.cz 


34. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií při AMG, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 7.-9.9.2010 

Běhalová, Štěpánka: Muzejní knihovny v jižních Čechách 

Blažek, Jiří: Historický fond muzejní knihovny ve Slavkově u Brna 

Bosáková, Zdenka: České knižní kalendáře 19. století ve fodnu NK ČR 

Fridrichová, Jana: S Máchou za Máchou po Máchově kraji 

Chromcová, Gabriela: Sbírkové fondy Muzejní knihovny Silesia 

Kremla, Josef: Kutnohorská bible Martina z Tišnova, 1489 

Krušinský, Rostislav: Služba EOD - Elektronické knihy na objednávku 

Kulíšková, Alžběta: Akvizice pozůstalosti manželů Schejbalových 

Michlová, Jana: Zámecké divadlo : sbírka divadelních cedulí knihovny Regionálního muzea v Teplicích 

Mika, Jiří: Regionální informace jako přidaná hodnota katalogu krajské knihovny 

Okrouhlíková, Jarmila: Sbírka předloh v Knihovně Uměleckoprůmyslového musea 

Okrouhlíková, Jarmila: Zpráva o činnosti výkonného výboru Komise knihovníků AMG za období 2009-2010 

Petruželková, Alena: Karel Hynek Mácha ve fondech Památníku národního písemnictví 

Polišenský, Jiří: Digitalizace knihovních dokumentů 

Pujmanová, Marie: Digitalizované textilní vzorníky (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě) 

Slovik, Radomir: Komplexné reštaurovanie textilného vzorku č. 6 

Šedo, Ila P.: Regionální literatura v muzejních knihovnách 

Šustová, Magdalena: Školní obrazy v muzejních sbírkách 

Vaculínová, Marta: Oddělení rukopisů a starých tisků nahoru