35. seminář – Český Těšín 2011

Bartl, Zdeněk: Soubory národních jmenných autorit jako výsledek kooperace českých knihoven 

Bartošová, Hana: Kniha 20. století : sbírkový fond Muzea umění Olomouc 

Běhalová, Štěpánka: Zpráva o činnosti komise knihovníků v roce 2010 

Brzeżycka, Łucja; Fedrizzi-Szostok, Anna: Ochrona cieszyńskych bibliotek zabytkowych 

Entlerová, Eva; Hradilová, Dana: Středočeský kraj 

Chrástová, Lucie: Informace o oborové bráně ART 

Ileninová, Katarína: Zaujímavosti Bibliotéky Čaplovičiany a súčasnosť 

Janiš, Michal: Digitalizace muzejních sbírek v "Integrovaném systému ochrany movitého kulturního dědictví ČR (program ISO) 

Kabelíková, Božena: Publikační činnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina 

Krušinský, Rostislav: Veduty slezských měst a staré mapy Slezska 

Lenhart, Zdeněk: Digitalizace projekty CITeM 

Musílková, Kateřina: eSbírky a Europeana : možnost kvalitně prezentovat muzejní fondy 

Nývltová, Ivana: Královéhradecký kraj 

Okrouhlíková, Jarmila: Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny 

Prchalová, Lea; Drahotušský, Aleš: Digitální knihovna Moravskoslezského kraje 

Richter, Vít: Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2014 

Stoklasová, Bohdana: Národní digitální knihovna a digitalizace v muzeích a galeriích 

Šedo, Ila: Muzejní knihovny a jejich členství ve SKIP 

Tetřevová, Renáta: Muzejní knihovny Pardubického kraje 

nahoru