37. seminář – Ústí nad Labem

 

Bacílková, Bronislava: Důležité aspekty ochrany periodik

Běhalová, Štěpánka: Zpráva o činnosti komise knihovníků AMG 2012-2013

Čiperová, Olga: Komerční prezentace Aip Beroun

Daněk, Libor: Multidata

Hájková, Zuzana: Periodika v AACR2

Horčáková, Vlasta: Regionální a vlastivědná periodika v Bibliografii dějin českých zemí

Chrástová, Lucie: Kramerius v knihovně NTM

Khodl, Miroslav: Synergie archivních institucí a poskytovatelů služeb v přípravné fázi digitalizace fondů

Konečná, Jana; Kubošová, Pavla: PROVENIO - knižní provenience ve sbírkách KNM

Moravec, Tomáš: Osvětlení interiérů historických objektů a výstavních prostorů

Petruželková, Alena: Biblio, příloha Literárních novin a sbírky muzejních knihoven

Richter, Vít: Knihovnická koncepce a její implementace do praxe.

Svobodová, Eva: Souborný katalog CASLIN a připisování muzejních knihoven do báze Periodika

Trunec, Václav: VERBIS, PORTARO, nová generace knihovních systémů

Vávrová, Petra: Průzkum fyzického stavu periodik - metody konzervace periodik

Vlková, Pavla: Krajská digitalizace ve Středočeském kraji

Volná, Alena: Knihovna Slezského zemského muzea nově v Janottově vile

 

 

nahoru