38. seminář – Frýdek-Místek 2014

 

Běhalová, Štěpánka: 18. týden knihoven a muzejní knihovny

Běhalová, Štěpánka: Zpráva o činnosti komise

Chrástová Lucie; Bartošová, Hana: Novinky v oborové bráně ART

Kašparová, jaroslava: Aktuality databáze Provenio

Koldová, Marie: Předmětové zpracování dokumentů

Mach, David: Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu

Malínek, Vojtěch: Elektronické zdroje střediska literárně vědeckých informací a možnosti jejich využití v knihovnách muzeí a galerií

Peříková, Andrea: Marketing a muzejní knihovny

Svobodová, Eva: Přechod na formát MARC 21, RDA a zkušenosti s přechodem

Šedo, Ila: Muzejní knihovny a jejich správci

Vávrová, Petra: Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy

Veselá, Lenka: Knihovědné oddělení KNAV a Bibliografie cizojazyčných bohemik online

Žabička, Petr: On-line katalogy a regionální souborné katalogy

 

 

 

 

nahoru