39. seminář – Brno 2015


Bartošová, Hana
: Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění v Olomouci

Běhalová, Štěpánka: Zpráva o činnosti komise v předchozím roce

Beneš, Luděk; Hlubuček, Pavel:Koncepce rozvoje muzeí 2015-2020

Brožek, Aleš: Akvizice a knihovny muzei a galerií

Faladová, Adéla: Autorský zákon v praxi

Hájková, Zuzana: Nová katalogizační pravidla RDA

Kašparová, Jaroslava, Šípek, Richard: Budoucnost Provenia

Karkanová, Hana: Bibliofilie v knižní kultuře dříve a dnes

Mašek, Petr: Soupis tisků 16. století v zámeckých knihovnách

Petruželková, Alena: Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při památníku národního písemnictví v Praze

Richter, Vít, Skučková Blanka: Koncepce rozvoje knihoven 2016-2020

Šedo, Ilo: Muzeum knihtisku a knihy v Plzni

Žabička, Petr: Centrální portál knihoven

 

 

nahoru