40. seminář – Hradec Králové 2016


Běhalová, Štěpánka a
Petruželková, Alena: Knihovnická komise ve 21.století tradice a perspektiva

Běhalová, Štěpánka: Zpráva o činnosti komise knihovníků v roce  2015-2016

Ďurovič, Michal: Výstavy, expozice a restaurované předměty

Hájková, Zuzana: Dosavadní zkušenosti s RDA- příklady

Kašparová, Jaroslava a Šípek, Richard: Projekt Provenio, konec nebo nový začátek?

Lehovec, Ondřej: Projekt Google knihy a Národní knihovna

Mátlová, Iveta a Souček, Petr: Od Teplic do Hradce Králové

Mátlová, Iveta: Z Teplic do Hradce Králové: mapa seminářů

Richter, Vít: Koncepce rozvoje knihoven a novela knihovního zákona

Svobodová, Eva: Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR

Šedo, Ila: Oborová brána ART 

Šedo, Ila: Vzpomínky na kolegy a osobnosti komise (Helena Hájková)

Šilha, Jiří: Tritius - webový knihovní systém

Štefan, Petr: Noviny z Pardubic

Vanišová, Milana: Restaurování starých tisků

 

nahoru