41. seminář – Plzeň 2017

Běhalová, Štěpánka: Zpráva o činnosti komise 

Bělkové, Jakub a Lukáš: Zkušenost s bezpečností a ochranou dat v Národním muzeu 

Bežová, Michaela: VISK 7 

Boumová, Kristýna; Hřebecká, Dana; Neoralová, Jitka; Vávrová, Petra: Ochrana knihovních fondů 19. století 

Brožek, Aleš: Muzejní knihovny a Kramerius 

Knoll, Adolf: VISK 6 

Křenek, Karel: Zkušenost s proměnou přístupu k restaurování knižních vazeb 

Mašek, Petr: Omnes sunt quaterni... 

Matoušová, Věra: Čtení z Písku 

Mikšovská, Nataša: VISK 5 

Neoralová, Jitka; Mračková, Lucie; Hřebecká, Dana; Vávrová, Petra: Hromadné metody odkyselováním novodobých knihovních fondů 

Novotný, Jan: Vzácné zlomky z inkunábule Václava Korandy mladšího. Nález a restaurování 

Richter, Vít: IFLA global 2017 

Richter, Vít: VISK 3 

Stejskalová, Helena a Kolda, Vlastimil: Krása knižních vazeb – archivní soutěž a putovní výstava 

Šedo, Ila: Digitální knihovna trochu jinak 

Šedo, Ila: Muzejní knihovny a knižní kultura 

Šilha, Jiří: Rok provozu společného systému pro muzea 

Šťovíčková, Petra: Zpřístupnění unikátního souboru obtahů charakteristického nářadí českých renesančních knihařských dílen 

Štefan, Petr: Technické řešení digitální knihovny  

nahoru