42. seminář – Písek 2018

 

Adámek, Jan: Sbírka knihovny Prácheňského muzea

Běhalová, Štěpánka: Konference knižní kultura 19. století

Běhalová, Štěpánka: Zpráva o činnosti komise knihovníků v roce 2017-2018

Běhalová, Štěpánka: Knihovny muzeí a galerií v dotazníkové akci Ochrana knihovních fondů

Černohorský, Štěpán: Digitalizace a zpřístupnění historických dokumentů VISK 6 a International image interopability framework

Foltýn, Tomáš: Trvalé uchovávání tradičních dokumentů

Giebisch, Roman: Celoživotní vzdělávání knihovníků

Heilandová, Lucie: Představení projektu brána moudrosti otevřená...

Křenek, Karel: Nové metody průzkumu rukopisů

Matějová, Judita: ARTotéka - rosteme s uměním

Petruželková, Alena: Činnosti v muzejních knihovnách z hlediska zákonů a metodik

 Petruželková, Alena: Dosavadní zkušenosti s GDPR v knihovnách muzeí a galerií ČR

Staňková, Eleonóra: E- sbírka

Štefan, Petr: Řešení AKS pro knihovny a muzea

Šilha, Jiří: Novinky v systémech Tritius a Clavius

Veselá, Lenka: Portál Knihověda.cz

Vondálová, Eva: Integrovaný knihovník: o loňské konferenci německých muzejních knihovníků

 

 

nahoru