43. seminář – Opava 2019

Landová, Hana : Propojené knihovny v propojeném světě: knihovna jako silná značka

Giebisch, Roman: Knihovník, nevázaná činnost

Drobný, Tomáš: Edukace v literárních muzeích a zprostředkování knižní kultury návštěvníkům

Běhalová, Štěpánka: Zpráva o činnosti komise

Mikulášková, Monika; Walterová, Denisa: Dobří sousedé

Šilha, Jiří: Novinky v Tritiu a možnosti využití systému pro sbírky 3D objektů a archiválie

Kučerová, Jarmila; Lachmanová, Eva: Akvizice knihovního fondu Knihovny Národního muzea

Horová, Iva; Šír, Filip: Záchrana zvukového kulturního dědictví za pomoci grantového programu MK 

Šedá, Marie: Spolupráce Moravskoslezské vědecké knihovny a muzejních knihoven na digitalizaci knih sbírkové povahy

Běhalová, Štěpánka: Edukační aktivity a muzejní knihovny

Štefan, Petr: Verbis a Portaro v roce 2019

Vávrová, Petra; Foltýn, Tomáš: Příprava knižních svazků a posuzování k digitalizaci

Mátlová, Iveta: Akvizice v knihovnách muzeí a galerií - workshop 

Čiperová, Olga: Digitalizace starých tisků a rukopisů 

nahoru