Publikační činnost Knihovnické komise AMG

Publikační činnost za rok 2008–2019 
 

Články a prezentace :


B

BALÍKOVÁ, Marie: Věcné zřístupnění historických informačních zdrojů (1501-1860)

BĚHALOVÁ, Štěpánka: Kramářské tisky v knihovně Muzea Jindřichohradecka

BĚHALOVÁ, Štěpánka: Kramářské tisky ve sbírkách muzeí a jejich zpracování

BĚHALOVÁ, Štěpánka: Muzejní knihovny v jižních Čechách (2006)

BĚHALOVÁ, Štěpánka: Muzejní knihovny v Jižních Čechách (2009-2010)

BĚHALOVÁ, Štěpánka: Jistoty a nejistoty knihoven muzeí a galerií v České republice.

BĚHALOVÁ, Štěpánka: Nové depozitáře a badatelna knihovny Muzea Jindřichohradecka

BĚHALOVÁ,Štěpánka: Muzejní knihovny současnosti a budoucnosti a uchování významných odkazů osobností.

BĚHALOVÁ, Štěpánka: Knihovny muzejí a galerií. 

BERÁNKOVÁ, Hana: Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501-1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd České republiky

BLAŽEK, Jiří: Historický fond muzejní knihovny ve Slavkově u Brna

BOSÁKOVÁ, Zdenka: České knižní kalendáře 19. století ve fondu NK ČR

BYDŽOVSKÁ, Iva: Sbírky oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea - text, 1. obrazová příloha, 2. příloha - zpracování sbírek

 

C

CERMANOVÁ, Tereza: Restaurování a konverzace torza Benátské bible

 

F

FIBICHOVÁ, Irena: Služby NK ČR v oblasti ochrany knihovních fondů

FRIDRICHOVÁ, Jana: Knihovna Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

FRIDRICHOVÁ, Jana: S Mácho za Máchou po Máchově kraji.

FRIDRICHOVÁ, JANA: Sbírka Bohumila Malotína ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.

 

H

HABUSTOVÁ, Jana: Informace o činnosti knihoven v Olomouckém kraji

HABUSTOVÁ, Jana: Poznámky k současnému stavu věcného zpracování v českých muzejních knihovnách

HABUSTOVÁ, Jana: Poznámky k současnému stavu věcného zpracování v českých muzejníck knihovnách 

HÁJKOVÁ, Zuzana: Chybami se člověk učí, aneb, Nejčastější chyby v záznamech muzejních knihoven v SK ČR

HÁJKOVÁ, Zuzana: Katalogizace pokračujících zdrojů

HÁJKOVÁ, Zuzana: Katalogizace speciálních druhů dokumentů

HÁJKOVÁ, Zuzana: Katalogizace speciálních druhů dokumentů - manuál

HÁJKOVÁ, Zuzana: Katalogizace speciálních druhů dokumentů v JVK

HÁJKOVÁ, Zuzana: Katalogizace starých tisků a prvotisků.

HÁJKOVÁ, Zuzana: SK CASLIN - spolupráce s JVK

HARTMANNOVÁ, Květa: Adresář knihoven muzejí a galerií ČR. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2007, 239 s. ISBN 978-80-7050-536-6. 

HARTMANNOVÁ, Květa: Adresář muzejí a galerií ČR

HARTMANNOVÁ, Květa: Muzejní knihovny ČR na webových stránkách muzeí - článek, prezentace

HARTMANNOVÁ, Květa: Retrokatalogizace v knihovně UPM v rámci grantu VISK5

HARTMANNOVÁ, Květa: Spolupráce knihoven v rámci oborové brány Umění a architektura (ART)

 

CH

CHROMCOVÁ, Gabriela: Sbírkové fondy Muzejní knihovny Silesia

 

K

KABELÍKOVÁ, Božena: Problematika malých muzejních knihoven

KARKANOVÁ, Hana: Sbírka bibliofilií a umělecké knižní vazby

KAŠPAROVÁ, Jaroslava - KUCHAŘOVÁ, Hedvika: Katalogizace starých tisků v rámci minimálního záznamu

KOLÁŘ, Petr: Digitalizace sbírky matrik v SOA Plzeň

KOLDA, Vlastimil: Uplatňování nového zákona o archivnictví a jeho aplikace v muzejní praxi - Metodický návod, Evidenční list NAD archivního souboru

KOŠŤÁLOVÁ, Karolína: Jednotná informační brána: virtuální souborný katalog

KRAFLOVÁ, Hana: Být čtenářem v městě Brně ...

KREMLA, Josef: Kutnohorská bible Martina z Tišnova, 1489

KROPÁČKOVÁ, Markéta: Restaurování papíru

KRUŠINSKÝ, Rostislav: Služba EOD - elektronické knihy na objednávku

KULÍŠKOVÁ, Alžběta: Akvizice pozůstalosti manželů Schejbalových

KULÍŠKOVÁ, Alžběta: Základní ošetření sbírky starých tisků

KVAPILOVÁ, Alena: Oblastní muzeum v Mostě

KVAPILOVÁ, Martina: Elektronická evidence dokladů k vývoji moderní české knižní kultury v KNM


L

LHOTÁK, Martin: Jak používat systém Kramerius

LJUBKA, Ivan: Digitalizace knižního a časopiseckého fondu v muzejních knihovnách

 

M

MAŇASOVÁ, Zdenka: Služby v muzejních a galerijních knihovnách 

MAŠEK, Petr: A zase ty mapy...

MÁTLOVÁ, Iveta: Knihovny muzeí a galerií Zlínského kraje

MÁTLOVÁ, Iveta: RegCat(souborná databáze regionálních informací), spolupráce knihoven v Uherském Hradišti

MICHALÁKOVÁ, Irena: Knihobraní v chebském muzeu

MICHLOVÁ, Jana: Malá sbírka bibliofilií v Regionálním muzeu v Teplicích

MICHLOVÁ, Jana: Zámecké divadlo: sbírka divadelních cedulí knihovny Regionálního muzea v Teplicích

MIKA, Jiří: Regionální informace jako přidaná hodnota katalogu krajské knihovny

MUCHKA, Pavel: Spolky v muzejních knihovnách - Matice česká a Knihovna Národního muzea

 

N

Nývltová, Ivana: Knihovny muzeí Královehradeckého kraje

NÝVLTOVÁ, Ivana: Regionální funkce v Královehradeckém kraji

NÝVLTOVÁ, Ivana: VISK7 - Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru

 

O

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Jak lze také získat publikace pro muzejní knihovnu

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Jedna kapitola z dějin komise muzejních knihovníků (1990-2001)

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Jsou muzejní knihovny knihovnami veřejnými?

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Knihovna UPM ( Biblio.

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Knihovna UPM v letech 1992-2003

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Knihovna UPM v letech 1992-2003

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea (2010)

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Komise knihovníků AMG ČR ( Biblio).

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny (referát)

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: K postavení muzejních knihoven ( příspěvek zazněl na konferenci Knihovny současonosti na Seči 2004)

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Muzejní knihovníci se letos sešli již na 30. semináři

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Sbírka předloh v Knihovně Uměleckoprůmyslového muzea 

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Seminář muzejních knihovníků v Plzni

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Seminář muzejních knihovníků v Pardubicích

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Seminář muzejních knihovníků v Chebu

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Semináře pro muzejní knihovníky

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Z dějin Knihovny Uměleckoprůmyslového musea (Duha, 2013)

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Zpráva o činnosti výkonného výboru Komise knihovníků AMG za období 2005-2006 

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Zpráva o činnosti výkonného výboru Komise knihovníků AMG za období 2006-2007

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Zpráva o činnosti výkonného výboru Komise knihovníků AMG za období 2007-2008

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Zpráva o činnosti výkonného výboru Komise knihovníků AMG za období 2008-2009

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila: Zpráva o činnosti výkonného výboru Komise knihovníků AMG za období 2009-2010

OPLATKOVÁ, Anna: Sbírka tanečních pořádků v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a její zpracování - text. 1. obrázková příloha, 2. obrázková příloha.

 

P

PAULUSOVÁ, Hana: Typická poškození knihovních sbírek

PEČENÝ, Ondřej: Patří Google do muzea?

PETRUŽELKOVÁ, Alena: Karel Hynek Mácha ve fondech Památníku národního písemnictví

PETRUŽELKOVÁ, Alena: Praktické zkušenosti s CES 

PETRUŽELKOVÁ, Alena: Sbírky exlibris a knižních obálek v Památníku národního písemnictví

POLIŠENSKÝ, Jiří: Konsrocium knihoven pro zpřístupňování a archivaci digitálních dokumentů

POLIŠENSKÝ, Jiří: Nové trendy a možnosti v oblasti digitalizace

PSOHLAVEC, Stanislav: Digitalizace rukopisů a starých tisků: Manuscriptorium čtvrtý rok provozu

PSOHLAVEC, Stanislav: Manuscriptorium trochu jinak...

PUJMANOVÁ, Marie: Digitalizované textilní vzorníky (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě)

 

R

RICHTER, Vít: Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2003-2004

RICHTER,Vít: Služby elektronického dodávání dokumentů (EDD) v ČR

RICHTER, Vít - MATUŠÍK, Zdeněk: Služby knihoven ve světle novely autorského zákona

 

S

SECKÁ, Milena: Fotografie v knihovně Náprstkova muzea - text, obrázková příloha 

SEKERA, Martin: Informace o CD-ROM: MEdiální studia na přelomu tisíciletí a role médií v dějinách českých zemí

SKALICKÁ, Hanka: Pardubický kraj : muzejní knihovny

SLOVIK, Radomír: Komplexné reštaurovanie textilného vzorníku č. 6.

SLOVIK, Radomír: Knižní vazba v rukách restaurátora

STEJSKALOVÁ, Helena: Služby badatelům - uživatelům muzejních knihoven 

STEJSKALOVÁ, Helena: Workshop o restaurování + příklady smluv - smlouva o dílo, smlouva o výpujčce, žádost o poskytnutí dotace z programu ISO

SUČÍK, Jozef: Lexikon českých výtvarníků narozených ve XX. století

SVOBODA, Martin: Paměťové instituce a duševní vlastnictví

SVOBODOVÁ, Eva: CASLIN - Souborný katalog ČR - možnost spolupráce pro muzea, archivy a galerie

SVOBODOVÁ, Eva: Souborný katalog ČR - možnosti spolupráce pro muzea a galerie

 

Š

ŠEDO, Ila: Co se sbírkami?

ŠEDO, Ila: Klíčem je spolupráce

ŠEDO, Ila: Knihovny a zákon o sbírkách - článek

ŠEDO, Ila: Mapy v knihovně Západočeského muzea v Plzni

ŠEDO, Ila: Muzejní knihovny a sbírky

ŠEDO, Ila: Muzejní knihovy po knihovnickém zákonu

ŠEDO, Ila: Odpověď do časopisu Čtenář

ŠEDO, Ila: Regionální literatura v muzejních knihovnách

ŠEDO, Ila: Služby knihovny Západočeského muzea v Plzni

ŠEDO, Ila: Spolupráce mezi knihovnami v koncepcích a realitě

ŠEDO, Ila: Spolupráce mezi námi

ŠEDO, Ila: Spolupráce v akvizici

ŠEDO, Ila: Standardy - nutné zlo nebo pomocná ruka.

ŠEDO, Ila: Stěhování možné a nemožné

ŠEDO, Ila: VISK3 - šance pro muzejní knihovny.

ŠEDO, Ila: VISK6 - Memoriae Mundi Services Bohemica. Digitalizace rukopisů

ŠÍPEK, Richard: Současná situace v oblasti zpracování starých tisků - odkazy

STUDENTOVÁ, Hana: Spolupráce SDRUK a Asociace muzeí a galerií ČR

ŠUSTOVÁ, Magdalena: Školní obrazy v muzejních sbírkách

 

T

TURKOVÁ, Helga: Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou

 

V

VACULÍNOVÁ, Marta: Oddělení rukopisů a starých tisků

VANIŠOVÁ, Milena: Restaurování a konzervování celokovové vazby

VASIOVÁ, Jiřina: Konzervátorská praxe v SOkA Domažlice : konkrétní příklady konzervace a restaurování knih

VERMOUZEK, Zdeněk: CES - krok dopředu nebo zpět

VÍTOVÁ, Kateřina: Praktická bakalářská práce

VORLÍČKOVÁ, Blanka: Osobní knihovny významných osobností k disposici uživatelům - z depozitáře paměťových institucí do prostředí internetu

VRBENSKÁ, Františka: Kooperace aktivit paměťových institucí při ochraně knihovního fondu

VRBENSKÁ, Františka: Služby, které prodlouží vaším sbírkám život

VRCHOTKA, Jaroslav: Semináře pro muzejní knihovníky 1-2. část. Čtenář, 2006, roč. 58, č. 7-8,9.

VYDRA, Stanislav: Digitalizace Kroniky města Doborovice

VYORÁLKOVÁ, Dana: Seriály v Souborném katalogu ČR

VYORÁLKOVÁ, Dana: Souborný katalog ČR - seriály

VZOROVÝ KNIHOVNÍ ŘÁD PRO MUZEJNÍ KNIHOVNY

 

Z

ZEMÁNKOVÁ, Ladislava: Legislativa v knihovnách muzejí a galerií

ŽABIČKA, Petr: Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny aneb Pohled zvenčí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nahoru