Zprávy z činnosti Knihovnické komise AMG


Všechny příspěvky z odborných seminářů a další materiály komise můžete nalézt na stránkách Knihovny UPM: http://www.knihovna.upm.cz v rubrice Muzejním knihovnám. 
 

nahoru