Komise konzervátorů–restaurátorů AMG
                                          

              

                                                                 

Vítejte na oficiálních stránkách Komise konzervátorů – restaurátorů pracující pod záštitou Asociace muzeí a galerií ČR.
Na tomto průběžně aktualizovaném webu naleznete základní informace o historii i současnosti komise.
Budeme průběžně zveřejňovat projekty a akce pořádané Komisí KR.

Komise KR AMG je přidruženým členem evropského svazu konzervátorsko-restaurátorských organizací E.C.C.O.
Europian Confederation of Conservators
–Restorers' Organisations 

 

 

nahoru