Seznam členů Komise konzervátorů–restaurátorů AMG ČR


 

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

V důsledku nových pravidel GDPR budou informace o členské základně na webových stránkách Komise konzervátorů-restaurátorů omezené.

Během roku 2018 došlo opět k revizi adresáře Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR.

Zjistíte-li jakékoli nesrovnalosti, neváhejte mě kontaktovat. Alena Komendová JMM.

 

K 26. 3. 2019 je počet členů komise celkem:  269
                                                                                                                            243 zaměstnanců z 76 institucí 
                                                                                                                              26 individuálních členů AMG
                                                                                                                    z toho 2 čestní členi AMG 

 

Seznam členů Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR 
(aktualizováno 17. 5. 2019)

 

Členem Komise konzervátorů-restaurátorů AMG se můžete stát, pokud dodržíte následující kroky:

Členství pro zaměstnance organizací, které jsou členem AMG

 • vyplníte formulář přihlášky (viz níže) a necháte podepsat statutárním zástupcem instituce, ve které pracujete
 • vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na sekretariát AMG:      
  • Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
   Jindřišská 901/5, II. schodiště
   110 00 Praha 1 – Nové Město
  • e-mail: amg@cz-museums.cz

Individuální členství

 • vyplňte formulář přihlášky k individuálnímu členství AMG (viz níže) a pošlete na sekretariát AMG (viz adresa)
 • po obdržení členského průkazu AMG vyplníte formulář přihlášky do oborové komise (v tomto případě Komise konzervátorů-restaurátorů) a odešlete na sekretariát AMG:
  • Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 
   Jindřišská 901/5, II. schodiště
   110 00 Praha 1 – Nové Město
  • e-mail: amg@cz-museums.cz
    

Formuláře přiihlášek ke členství v Komisi konzervátorů-restaurátorů AMG naleznete zde.
Formulář k individuálnímu členství v AMG naleznete zde.

 

 

 

nahoru