Komise KR AMG je přidruženým členem evropského svazu konzervátorsko-restaurátorských organizací E.C.C.O.
Europian Confederation of Conservators-Restorers' Organisations

V této kategorii vás budeme informovat o činnosti Komise konzervátorů-restaurátorů AMG v tomto svazu.

Dění svazu E.C.C.O. najdete na jeho stránkách


 

nahoru