Pracovní skupina Textil

 

ZALOŽENÍ SKUPINY TEXTIL

Z iniciativy pražské sekce komise konzervátorů a restaurátorů (Komise KR) vznikla na sklonku roku 2008 nová
pracovní skupina - Textil. Skupina textil sdružuje odborné muzejní konzervátorky a restaurátorky, soukromé restaurátory, archeology, etnografy, historiky i
odborné pracovníky památkové péče. Cílem skupiny je povznesení oboru restaurování textilií na vyšší úroveň,
zlepšení komunikace mezi konzervátory, restaurátory a pracovníky ostatních muzejních profesí, rozvíjení kvality
jejich spolupráce, zpracování nových poznatků, vědeckých trendů a jejich uplatnění v praxi i v oblasti vzdělávání.
Činnost skupiny by měla pozitivně ovlivnit péči o movité kulturní dědictví našich zemí.


VEDENÍ SKUPINY

Volby do vedení skupiny textil proběhly na jednání dne 5.12.2008.
Vedoucí pracovní skupiny byla zvolena 
Hana Tefal Juránková M.A.
Dále byly jmenovány:
zástupkyně vedoucí 
PhDr. Petra Mertová Ph.D. (Technické muzeum v Brně)
a tajemnice
 Ing. Jindřiška Drozenová (Muzeum hlavního města Prahy)
Vedení pracovní skupiny může být později podle potřeby rozšířeno o další funkce (redakční radu, radu pro vědu a výzkum apod.). 


JAK SE STÁT ČLENEM SKUPINY

Členství v pracovní skupině, s možností volit a být volen, je podmíněno členstvím v Asociaci muzeí a galerií (AMG)
resp. oborové komisi (např. komisi konzervátorů a restaurátorů). Poplatky za členství hradí zaměstnavatel za celou
organizaci. Zda je Váš zaměstnavatel členem AMG zjistíte na stránkách AMG v rubrice adresář
Zda jste členem Komise KR, zjistíte dotazem na sekretariát AMG (kontakt viz níže).

Pokud nejste zaměstnancem je možné si stáhnout individuální přihlášku do AMG na stránce zde.

Veškeré přihlášky se odesílají na sekretariát AMG, Jindřišská 901/5, II. schodiště,110 00 Praha 1 - Nové město.
Přihlášku ke členství v komisi je možno stáhnout na stránce zde.

 

NEJSEM ČLENEM AMG, ALE CHCI BÝT INFORMOVÁN/A

V případě, že nejste členem AMG, ale chcete být informován/a o činnosti pracovní skupiny a být informován o dění v oboru,
případně se účastnit akcí pracovní skupiny, kontaktujte vedoucího pracovní skupiny nebo tajemnici a budete zařazeni do informačního mailinglistu.

 


Seznam členů Pracovní skupiny Textil naleznete zde


Seznam dodavatelů potřeb pro konzervátory-restaurátory textilu nalezete zde

 

 

nahoru