Výbor Komise muzejních historiků AMG


PhDr. Luděk Beneš

Muzeum Mladoboleslavska

Mgr. Zdeněk Duda
Prácheňské muzeum v Písku

PhDr. Markéta Lhotová
Severočeské muzeum v Liberci

Mgr. Václav Houfek
Muzeum města Ústí nad Labem

 

nahoru