Semináře, konference, workshopy

2018

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU AMG

si Vás dovolují pozvat na konferenci

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci

na téma Vliv digitálních technologií na dětského návštěvníka a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky,

která se uskuteční ve dnech

21. – 22. květen 2018

v Zámeckém areálu Ctěnice, Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinoř.

Dvoudenní konference poskytne prostor jak pro příspěvky, tak pro diskuzi mezi členy Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG a dalšími účastníky. Nedílnou součástí budou také exkurze prezentující práci s veřejností a muzejní edukaci v hostující instituci.

Zájemci o účast na konferenci s odborným příspěvkem se mohou přihlásit prostřednictvím e-přihlášky na webových stránkách http://goo.gl/forms/5kbausypn6hJo4EU2 do 28. února 2018. Délka příspěvku je max. 20 minut. Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků. Po vyplnění e-přihlášky prosíme zájemce o zaslání názvu příspěvku, abstraktu v délce max. 300 slov a krátkého profesního životopisu (max. 200 slov) na e-mail vachkova@muzeumprahy.cz. Všichni zájemci budou o zařazení či nezařazení příspěvku vyrozuměni do 15. března 2017. Zájemci o účast na konferenci bez odborného příspěvku se mohou přihlásit nejpozději do 9. dubna 2018 formou e-přihlášky na: https://goo.gl/forms/5kbausypn6hJo4EU2.

 

Organizační pokyny

1. Účastnický poplatek činí 400,- Kč. Zvýhodněný účastnický poplatek pro členy Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG činí 300,- Kč.

2. Přihlášky pro zájemce o účast s příspěvkem zasílejte do 28. února 2018.

3. Ostatní zájemci zasílejte přihlášky do 9. dubna 2018.

4. Další podrobné údaje budou oznámeny v dalším cirkuláři pozvánek a v programu konference, který bude též zveřejněn na webu Muzea hlavního města Prahy www.muzeumprahy.cz a webu AMG http://www.cz-museums.cz/web/amg/organyamg/komise/komise-pro-praci-s-verejnosti-a-muzejni-pedagogiku.

5. Ubytování si hradí účastníci konference sami. Nabídka ubytování je v samostatné příloze pozvánky.

6. Strava bude zajištěna formou obědového rautu, včetně bezmasých a bezlepkových jídel. Cena oběda je 130,- Kč na osobu/den. Oběd se bude hradit v hotovosti při prezenci účastníků.

7. S případnými dotazy se můžete obracet na Mgr. Jitku Peškovou (Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG), e-mail: JitkaPeskova@seznam.cz.

Pozvánka ke stažení
Možnosti ubytování
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

NOVINKY A AKTUALITY

10.–14. října 2017, Plzeň – Písek – Praha // Na téma Budoucnost v rukách dětí / Neformální vzdělávání jako nástroj sociální změny

25. 9. 2017, Praha // Setkání pracovní skupiny pro spolupráci mezi muzeem a školou Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií čr, z. s.

20. - 21. 6. 201; Masarykovo muzeum v Hodoníně p.o., Sál Evropa, Hodonín // Další tradiční muzeologický seminář, v pořadí již patnáctý, se uskuteční v sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně a zaměří se na téma profesionalizace budoucích i současných muzejních pracovníků. Organizátory semináře jsou vedle muzea i Asociace muzeí a galerií České republiky a Ústav archeologie, oddělení muzeologie FF MU Brno.

4. a 5. května 2017, Slezské zemské muzeum Opava // Téma: Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci

27. a 28. června 2016, Přerov // Téma kolokvia: Jak pracuje tým. Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzeujními profesemi.

10. – 11. 5. 2016, Praha // Konference v rámci projektu 200 let muzejnictví

8. – 9. 2. 2016 Litomyšl // Muzeum a škola – místa edukačně podnětného setkávání Aplikace metod zážitkové pedagogiky do školního vzdělávání

24. - 26. září 2015 Telč // Mezinárodní konference NPÚ Telč

4. - 6. října 2015 Plzeň // Kolokvium Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR s názvem Různé cesty, stejné cíle - Vhodné strategie a účinné metody zpřístupnění muzejního a galerijního obsahu

7. září 2015 Hradec Králové // Seminář V PRVNI LINII (potřetí) - Komunikace se zákazníkem aneb co může ovlivnit každý z nás

25. - 26. června 2015 v Hodoníně // Potenciál muzejních pracovníků nepedagogické profilace směrem k muzejnímu publiku v Masarykově muzeu v Hodoníně .

15. června 2015 Muzeum Vysočiny Jihlava // Druhé profesní kolokvium Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku V PRVNÍ LINII (Po druhé) - Spolu a společně

28. - 29. dubna 2015 v Plzni // Projekt je určen pracovníkům muzeí a galerií ČR a dalším odborným institucím zabývajícím se neformálním mimoškolním vzděláváním, pedagogům základních a středních škol a zájemcům z řad vysokoškolských studentů.

20. dubna 2015 Muzeum Vysočiny Jihlava // Setkání edukačních pracovníků Kraje Vysočina

18. - 20. března 2015 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně // Konference ve spolupráci s garantem oblasti umění a kultura Národním ústavem pro vzdělávání v Praze. Hlavním tématem jednání je filmová a audiovizuální tvorba jako specifická forma poznávání a zkoumání předmětů jak v muzejní edukaci, tak ve školních aktivitách.

9. - 10. února 2015 v Brně // První profesní kolokvium Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku V PRVNÍ LINII (poprvé) - Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti.

2015 // Předběžný plán akcí v roce 2015

25. - 26. listopadu 2014 v Brně // Konference k významnému jubileu 50. výročí zahájení výuky muzeologie na brněnské univerzitě nabídne jedinečnou příležitost poslechnout si zahraniční odborníky.

4. - 5. listopadu 2014 v Brně // VIII. celorepublikové kolokvium Muzeum a proměny společnosti

15. - 16. září 2014 v Ostravě // Seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku na téma přírodovědných a technických památek.

4. - 6. června 2014 v Uherském Brodě // Musaionfilm 2014 - 17. ročník přehlídky muzejních filmů v Uherském Brodě.

29. - 30. května 2014 ve Zlíně // Mezinárodní vědecká konference Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus. Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství.

23. - 24. dubna 2014 v Olomouci // Mezinárodní seminář zaměřen na řešení problému didaktického uchopení vzdělávacího obsahu v muzejní edukaci a dalších souvisejících problémů muzejní a galerijní pedagogiky.

18. - 19. listopadu 2013 v Praze // se uskutečnil seminář Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

9. - 10. září 2013 v Přerově // Zhodnocení dvoudenního workshopu Muzejní pedagogika s podtitulem Praxe teorii, teorie praxi, který proběhl ve dnech 9. a 10. září 2013 v Muzeu Komenského v Přerově.

24. – 25. 9. 2012 v Jičíně // Seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku na téma: Řešení aktuálních problémů v oblasti muzejní pedagogiky při práci s různými cílovými skupinami v oblasti celoživotního vzdělávání. S úzkým zaměřením na metodickou činnost.

nahoru